weg away poems from the heart yvonne van dalen millionaire mother
Poems

Weg

WEG

Mijn woorden

Snijden

Door je

Jij doet

Maar praat

Niet vrij

Nu ben ik bang

Dat ik verlang

Naar jou

Maar jij

Niet meer naar mij

Hoe bereik ik

Mijn hart

Jouw hart

Onze smart

Ligt als teer

En plakt

Dit zwarte hart

Vast aan vrees

Dus ik genees

Alleen

Ik ruk

Ons geluk

Maak stuk

En pluk je

Leeg

Zo leeg

Klinkt

Ik hou van jou

Maar hoe

Ik zeg

Mijn uitleg

Wil jij weg?

Geschreven september 2018 – Yvonne van Dalen


English version:

AWAY

My words

Cut

Through you

You do

But don’t

Talk freely

Now I’m afraid

That I long

For you

But you

No longer long for me

How can I reach

My heart

Your heart

Our sorrow

Lies as tar

And sticks

This black heart

To fear

So I heal

Alone

I rip

Our bliss

Crush

And pluck you

Empty

So empty

Sounds

I love you

But how

I utter

My explanation

Do you want out?

Written September 2018 – Yvonne van Dalen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *